خدمات زیبایی و جوانسازی

ترمیم و جوانسازی پوست

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;p class=&quot; &quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 16.8pt;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://ariairannovinclinic.com/category/services/skin-rejuvenation/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;روش های جوانسازی پوست&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 22.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: blue; border: 1pt none rgb(0, 0, 0); padding: 0in;&quot;&gt;جوانسازی پوست&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 22.5pt; font-family: aileron, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot; &quot; style=&quot;margin: 18.75pt 0in; line-height: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;دلایلی مثل آلودگی هوا و گذر زمان و استفاده نادرست از مواد شوینده و بهداشتی ممکن است پوست شما دچار مشکلاتی شود&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Lato, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot; &quot; style=&quot;margin: 18.75pt 0in; line-height: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;برای رفع افتادگی پوست و برداشتن نواقص و کاستی ها و رفع چین و چروک های پوست باید به روش های جوانسازی پوست فکر کرد&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Lato, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot; &quot; style=&quot;margin: 18.75pt 0in; line-height: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;یکی از روش های مهم و کارآمد جوانسازی ، جوانسازی پوست با بوتاکس است&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Lato, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot; &quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://ariairannovinclinic.com/category/services/skin-rejuvenation/botax-injection/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;تزریق بوتاکس&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: blue; border: 1pt none rgb(0, 0, 0); padding: 0in;&quot;&gt;تزریق بوتاکس&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Lato, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;مدتی بعد از درمان جواب می دهد و خطر کمتری برای پوست ایجاد میکند&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Lato, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot; &quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://ariairannovinclinic.com/category/services/skin-rejuvenation/gel-injection/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;تزریق ژل&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: blue; border: 1pt none rgb(0, 0, 0); padding: 0in;&quot;&gt;تزریق ژل&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Lato, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;هم برای جوانسازی و زیباسازی پوست کاربرد دارد.در این روش قرمزی پوست بعد از انجام وجود دارد که نگران کننده نیست&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Lato, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot; &quot; style=&quot;margin: 18.75pt 0in; line-height: normal;&quot; align=&quot;baseline&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;تزریق فیلر بافت نرم نیز یکی از روش های بسیار کارآمد جوانسازی پوست است&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Lato, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot; &quot; style=&quot;margin: 18.75pt 0in; line-height: normal;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ariairannovinclinic.com/wp-content/uploads/2018/08/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-300x200.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot; &quot; style=&quot;margin: 18.75pt 0in; line-height: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;این تزریق به زیر پوست انجام می شود و اگر برای ناحیه گونه اتفاق بیوفتد، گونه ها را برجسته تر می کند&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Lato, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot; &quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;روش&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://ariairannovinclinic.com/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B1/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;تزریق فیلر بافت نرم&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: blue; border: 1pt none rgb(0, 0, 0); padding: 0in;&quot;&gt;تزریق فیلر&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;بافت نرم اغلب برای لب های نازکتر به کار میروند تا لب های درشت&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Lato, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot; &quot; style=&quot;margin: 18.75pt 0in; line-height: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;با استفاده از تزریق فیلر بافت نرم می توان چین و چروک صورت را کاهش داد و این روش برای افراد سالخورده بیشتر توصیه می شود&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Lato, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot; &quot; style=&quot;margin: 18.75pt 0in; line-height: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;از دیگر روش های جوان کردن پوست و از بین بردن نواقص پوستی می توان به میکرونیلدینگ اشاره کرد&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Lato, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot; &quot; style=&quot;margin: 18.75pt 0in; line-height: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;در روش میکرونیلدینگ ، پزشک دستگاهی که دارای سوزن های بسیار ریز است را داخل پوست بیمار فرو می کند&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Lato, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot; &quot; style=&quot;margin: 18.75pt 0in; line-height: normal;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;البته این سوزن ها ضرری برای پوست ندارند و جای آنها روی پوست نمی ماند&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Lato, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot; &quot; style=&quot;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://ariairannovinclinic.com/&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;کلینیک زیبایی پوست و مو&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: blue; border: 1pt none rgb(0, 0, 0); padding: 0in;&quot;&gt;کلینیک آریا ایران نوین&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10.5pt; font-family: Lato, serif; color: rgb(98, 98, 98);&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در 29 مهر 1397ساعت 17:25 توسط ariairannovinclinic | | تعداد بازدید : 17

لیزر موهای زائد

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;p&gt;&amp;lt;h2 id=&amp;quot;mcetoc_1cqaprqrr0&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;a title=&amp;quot;لیزر موها یبدن&amp;quot; href=&amp;quot;http://ariairannovinclinic.com/category/services/laser-hair-removal/&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot; rel=&amp;quot;noopener noreferrer&amp;quot;&amp;gt;لیزر موهای زائد&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/h2&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;یکی از رایج ترین و پرطرفدارترین روش های زیبایی پوست ، از بین بردن موهای زائد بدن است.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;لیزر موهای زائد می تواند روش ایده آل و رایجی برای حذف موهای زائد بدن باشد.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;افرادی که دچار موهای زائد هورمونی هستند هم می توانند از روش های قوی تری برای حذف موهای زائد استفاده نمایند.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;لیزر موهای زائد می تواند روش مطمئن و دائمی حذف موها باشد.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img src=&amp;quot;http://ariairannovinclinic.com/wp-content/uploads/2018/07/%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D9%88-300x262.jpg&amp;quot; alt=&amp;quot;لیزر موهای زائد بدن&amp;quot; width=&amp;quot;300&amp;quot; height=&amp;quot;262&amp;quot; /&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;البته جنس موها و رنگ پوست فرد می تواند در لیزر موهای زائد تاثیر داشته باشد.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;افرادی که دارای لوپوس پوستی هستند هم می توانند از روش لیزر استفاده کنند.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;متخصصان میگویند افرادی که دارای پوست های تیره تری هستند بیشتر از روش لیز استفاده می کنند.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;البته افرادی که عمل قلب انجام داده اند و یا در قلب خود باتری گذاشته اند نباید از روش لیزر استفاده نمایند.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;بعد از انجام لیزر استفاده از برخی داروها توصیه نمی شود.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;a title=&amp;quot;کلینیک لیزر موهای زائد بدن&amp;quot; href=&amp;quot;http://ariairannovinclinic.com&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot; rel=&amp;quot;noopener noreferrer&amp;quot;&amp;gt;کلینیک آریا ایران نوین&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در 29 مهر 1397ساعت 17:21 توسط ariairannovinclinic | | تعداد بازدید : 17

پیکرتراشی

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;h2&gt;&lt;a title=&quot;پیکرتراشی&quot; href=&quot;http://ariairannovinclinic.com/category/services/figurative/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;پیکرتراشی&lt;/a&gt; چیست؟&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;پیکرتراشی روشی است که می توان با استفاده از آن به لاغری و تناسب اندام دست یافت.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;به مجموعه کارهایی که برای حذف چربی های بدن انجام می شود پیکرتراشی می گویند.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;کلینیک ها و مراکز تخصصی پزشکی زیادی وجود دارند که با روش های ایده آل عمل پیکرتراشی را انجام می دهند.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;روش های پیکرتراشی شامل&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;لیپوماتیک چیست&quot; href=&quot;http://ariairannovinclinic.com/category/services/figurative/lipomatic/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;&lt;strong&gt;لیپوماتیک&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;و لیپولیز و&amp;nbsp;&lt;a title=&quot;لیپوساکشن&quot; href=&quot;http://ariairannovinclinic.com/category/services/figurative/liposuction/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;&lt;strong&gt;لیپوساکشن&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;و&amp;nbsp;بادی جت&amp;nbsp;است.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;هر کدام از روش های پیکرتراشی فواید و عوارضی دارند و با توجه به نیاز فرد و شرایط بیمار توصیه می شوند.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;لیپوساکشن روش راحتتر و کم هزینه تر نسبت به روش های جراحی لاغری است.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;افرادی که از چاقی در ناحیه شکم و پهلوها رنج می برند و دارای پوست های افتاده نیستند می توانند از روش لیپوساکشن استفاده کنند.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;در روش بادی جت، چربی های اضافه بدن که بیشتر در نواحی شکم، پهلو و ران ذخیره می شود،به وسیله فشار آب در هم شکسته شده و به این ترتیب چربی های خارج شده سالم تر است.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;img src=&quot;http://ariairannovinclinic.com/wp-content/uploads/2018/07/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C-300x160.jpg&quot; alt=&quot;پیکرتراشی&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;160&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;متقاضیان و کاندیدای پیکر تراشی چه&amp;nbsp;کسانی هستند؟&lt;/p&gt; &lt;p&gt;افرادی که مبتلا به اضافه وزن یا چاقی هستند بیشترین کاندیدای پیکرتراشی اند.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;افراد چاق ابتدا با استفاده از رژیم و ورزش تصمیم به لاغری می گیریند و در صورت نتیجه بخش نبودن ، به روش های جراحی و غیر جراحی تناسب اندام می پردازند.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;هزینه و قیمت پیکرتراشی چقدر است؟&lt;/p&gt; &lt;p&gt;هزینه پیکرتراشی با توجه به روش لاغری که استفاده می شود و میزان چربی های انباشته شده تعیین می شود.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;توصیه می شود برای انجام روش های پیکرتراشی به کلینیکهای تخصصی معتبر مراجعه نمایید.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a title=&quot;کلینیک زیبایی پوست و مو&quot; href=&quot;http://ariairannovinclinic.com&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;کلینیک آریا ایران نوین&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در 29 مهر 1397ساعت 17:19 توسط ariairannovinclinic | | تعداد بازدید : 16

تقویت مو

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;h2&gt;&lt;a title=&quot;راه های تقویت مو&quot; href=&quot;http://ariairannovinclinic.com/category/services/strengthen-hair/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;تقویت مو&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;موها یکی از اعضای زیباکننده چهره و ظاهر فرد می باشد.موها از اندام هایی هستند که بخشی از زیبایی را تشکیل می دهند.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;اگر دچار &lt;a title=&quot;درمان ریزش مو&quot; href=&quot;http://ariairannovinclinic.com/category/services/strengthen-hair/hair-loss-treatment/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;ریزش مو&lt;/a&gt; شوید باید به کلینیک های تخصصی زیبایی مراجعه کنید ولی برخی از روش های سنتی ریزش مو استفاده می کنند که گاهی پاسخگوی نیاز فرد نمیباشد.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;برای کاشت و تقویت مو لازم است از روش های مدرنتر استفاده شود.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;با پیشرفت علم پزشکی در حوزه زیبایی موها دیگر نگران کاهش حجم موهای خود نباشید.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://ariairannovinclinic.com/wp-content/uploads/2018/07/%D8%B1%D9%88%D8%B4-PRP-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88-300x207.jpg&quot; alt=&quot;تقویت مو&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;207&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;بهترین روش های تقویت مو عبارتند از:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;-&lt;a title=&quot;روش پی آر پی&quot; href=&quot;http://ariairannovinclinic.com/category/services/strengthen-hair/prp/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt; پی آر پی &lt;/a&gt;برای تقویت مو&lt;/p&gt; &lt;p&gt;این روش می تواند بسیار کارآمد باشد&lt;/p&gt; &lt;p&gt;هزینه روش پی آر پی باتوجه به کیت های مو تعیین می شود&lt;/p&gt; &lt;p&gt;-&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;a title=&quot;روش hrt کاشت مو&quot; href=&quot;http://ariairannovinclinic.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-hrt/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt; روش hrt&lt;/a&gt; برای تقویت مو&lt;/p&gt; &lt;p&gt;افرادی که ریزش مو شدیدی دارند و نمی توانند از روش های کاشت مو استفاده نمایند ، باید از روش های ترمیم مو استفاده کنند که یکی از روش های ترمیم مو و کاشت مو باروش HRT است . با این روش می توان به تقویت موها کمک کرد.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a title=&quot;کلینیک تقویت مو&quot; href=&quot;http://ariairannovinclinic.com&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;کلینیک آریا ایران نوین&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در 29 مهر 1397ساعت 17:18 توسط ariairannovinclinic | | تعداد بازدید : 16

کاشت مو

دسته بندی :‌ <-CategoryName-> ،
&lt;h2&gt;&lt;a title=&quot;کاشت مو&quot; href=&quot;http://ariairannovinclinic.com/category/services/natural-hair-transplant/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;کاشت مو&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;امروز ه افراد برای زیبایی ظاهری و جوانسازی پوست و موی خود بسیار اهمیت قائلند.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;با تغییرات آب و هوا و شرایط زندگی و گذر زمان ، تغییراتی در ظاهر و پوست و موی افراد ایجاد می شود.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;این تغییرات ظاهری می تواند ریزش مو یا چروک شدن پوست یا چاقی باشد.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;در این میان ریزش مو اگر از میزانی بیشتر شود ، فرد دچار طاسی و کچلی سر می شود و درمان تجویزشده برای این افراد ، کاشت مو و کاشت ابرو می باشد.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;برای انجام کاشت موی طبیعی ، باید به کلینیک های معتبر مراجعه کرد.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://ariairannovinclinic.com/wp-content/uploads/2018/08/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B4HRT%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88-300x188.jpg&quot; alt=&quot;روش های کاشت مو&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;188&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;روش های کاش مو :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a title=&quot;روش sut کاشت مو&quot; href=&quot;http://ariairannovinclinic.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-sut/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;کاشت مو به روش sut&lt;/a&gt; ، &lt;a title=&quot;روش FUT کاشت مو&quot; href=&quot;http://ariairannovinclinic.com/%D8%B1%D9%88%D8%B4-fut-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;کاشت مو به روش fut&lt;/a&gt; ، کاشت مو به روش fit و &lt;a title=&quot;روش hrt کاشت مو&quot; href=&quot;http://ariairannovinclinic.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-hrt/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;کاشت مو به روش hrt&lt;/a&gt; &amp;nbsp;است.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;هر کدام از روش های کاشت مو دارای مزایا و معایبی هستند و با توجه به شرایط بیمار نوع درمان تعیین می شود.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;انجام عمل کاشت مو فرایندی زمانبر است ، بیمار باید تا ده یا یازده ماه بعد از کاشت مو، منتظر مشاهده کامل نتایج کاشت مو باشد.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;هزینه و قیمت کاشت موها با توجه به تعداد موهای کاشته شده و دستمزد متخصص و هزینه های کلینیک تعیین می شود.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a title=&quot;کلینیک آریا ایران نوین&quot; href=&quot;http://ariairannovinclinic.com/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;کلینیک آریاایران نوین&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

برچسب ها : <-TagName-> ,
+ نوشته شده در 29 مهر 1397ساعت 17:17 توسط ariairannovinclinic | | تعداد بازدید : 17

عضویت در وبلاگ

نام کاربری : <-SignUp-UserName->
رمز عبور : <-SignUp-Password->
تکرار رمز عبور : <-SignUp-RePassword->
ایمیل : <-SignUp-Email->
نام و نام خانوادگی : <-SignUp-Name->
کد امنیتی : <-SignUp-Captcha-Image-> <-SignUp-Captcha->
<-SignUp-Button->

ورود به وبلاگ

نام کاربری : <-SignIn-UserName->
رمز عبور : <-SignIn-Password->
<-SignIn-Button->

فراموشی رمز عبور

نام کاربری : <-Forget-UserName->
ایمیل : <-Forget-Email->
کد امنیتی : <-Forget-Captcha-Image-> <-Forget-Captcha->
<-Forget-Button->

ویرایش مشخصات

نام کاربری : <-Edit-UserName->
رمز عبور فعلی : <-Edit-CurrentPassword->
رمز عبور جدید : <-Edit-NewPassword->
تکرار رمز عبور جدید : <-Edit-ReNewPassword->
ایمیل : <-Edit-Email->
نام و نام خانوادگی : <-Edit-Name->
<-Edit-Button->

ارسال مطلب جدید

عنوان :
<-SendPost-Title->
<-SendPost-Content->
[ ادامه مطلب ]
<-SendPost-MoreContent->
[ حذف ادامه مطلب ]
برچسب ها :
<-SendPost-Tags->
موضوع :
<-SendPost-Category->
<-SendPost-Button->

صفحه قبل 1 صفحه بعد